Стопанисване на кучета: Най-добрите практики

Обучиние на кучета за търсене на яребици в Италия и Хърватска
Наградите са силна мотивация при състезания и подпомагат на опазването природата.
Наградите са силна мотивация при състезания и подпомагат на опазването природата.

Яребицата е ловна птица, която се изхранва добре в житните полета и стотици могат да бъдат отстреляни ежедневно на ловните терени. Използват кучета да открият яребици за отстрел, но най-голямо умение се изисква да ги обучат за лов на соколи, където кучетата трябва да бъдат особено послушни.

Въпреки че интензивното земеделие не благоприятства яребиците, ако има компенсация за намалените приходи на стопанството, фермерите могат да стопанисват земята така, че тя да поддържа тези птици /както и други растения и животни с подобни нужди/. В Ундине, Италия, местната община работи със собственици на земя, за да организира три терена за опазване на яребиците. В зоната с най-добрите местообитания яребиците са оставени за обучение на кучета, които да откриват яребиците, без да ги ловят. В средната зона фермерите получават компенсация от соколарите, за които една уловена яребица е голямо постижение. Най-отдалечената зона е за лов с пушки.

Ловно куче на състезание в Задар, Хърватска
Ловно куче на състезание в Задар, Хърватска

В Задар, на адриатическото крайбрежие на Хърватска, дори обучението на ловни кучета дава достатъчно приходи, за да се опазят яребиците. Собственици на кучета от Италия, Франция и Испания заплащат на професионални тренери на кучета €90 дневно, за да подготвят за състезания английското си или континентално куче търсач. Обучението достига до 20 дни, с дневна вносна такса от €35 и повече от 200 кучета ежедневно. Тази дейност значително благоприятства и местните хотели и ресторанти.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo